NP

Felaktigt utskick av NP nr 1.

Tryckeriet har av misstag skickat ut ett antal exemplar av NP nr 1. Vi undersöker orsaken till detta.