Nordiska Mästerskapen i fältskjutning

Nytt från och med i år, Veteranklass i Nordiska mästerskapen.

Från och med 2019 kommer landslaget bestå av:

  • 4 herrar
  • 4 damer
  • 4 juniorer
  • 4 veteraner.

Med veteraner avses SPSF:s Veteran Y. Observera att i Norge och Danmark benämns veteraner seniorer. Observera att i vapengrupp Grov (enligt regelverket) avses alla kalibrar mellan 7,62 mm till 9,65 mm.

För ytterligare information, klicka här.