Nordiska Mästerskapen

Tid och plats för 2012 års NM är nu bestämt.

Efter förfrågan från De Danske Skytteforeninger (DDS) har ordningsföljden för NM ändrats. Nästa års NM sker därför igen i Danmark, närmare bestämt i Mårup på norra Jylland den 5-7 oktober. Nästföljande år (2013) äger NM rum i Norge och 2014 är det Sveriges tur igen.