Nordiska Mästerskapen

Tid och plats för landslagsuttagningen är nu fastställd.

Uttagningen sker i Lindesberg den 3-4 august och örebro läns pistolskyttekrets står som arrangör. Personlig inbjudan går ut veckan före midsommar. Inbjudan kommer dessutom att publiceras på hemsidan.