Nordiska Mästerskapen

Uttagning sker i samband med SM.

Då SM är senarelagt i år så finns det ingen tid för en vanlig landslagsuttagning. Uttagningen sker därför i samband med SM. För att delta i uttagningen kommer föranmälan att krävas. Om ungefär en vecka kommer en blankett att publiceras på hemsidan samt distribueras till kretsar och senaste landslagsmedlemmar. Exakt hur uttagningen går till kommer att framgå av ovan nämnda blankett.