MAP – det börjar röra på sig – uppdatering

Under denna vecka kommer kansliet att kunna testa funktionaliteten hos MAP, innan återstart. Så fort testerna gett tillfredställande svar kommer systemet att göras tillgängligt för alla användare.

Enligt våra partners (leverantör och säkerhetsrådgivare) finns inga tecken på att några data har förstörts, och inte heller att de kommit 3:e part tillhanda.