MAP är igång igen

Nu fungerar MAP igen men lite små justeringar pågår ännu.