Lägesrapport för årsrapporter

Just nu är det 412 föreningar av 502 som har bekräftat sina rapporten i MAP. Vi ber er övriga som inte har bekräftat ännu att göra det samma. Snart ska vi ta ut underlaget för nästa nummer av NP och då gäller det att rapporterna är bekräftade så att alla som ska ha tidningen får den.