Lägesinformation Covid-19

Av VU beslut 2020-12-17 framgår att regeringen hade aviserat om eventuella kompletterande beslut gällande ”breddtävlingar” till 2021-01-15. Några sådana beslut har inte kommit.

Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger också fast. I det skriver myndigheten:

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultur eller fritidsaktiviteter

  1.  när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
  2.  minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  3.  och avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare (SPSF kursivering).”

VU konstaterade därför 2021-01-16 att det just nu inte finns några förutsättningar att ändra tidigare beslut. Som skyttar verkar vi i en trovärdighetsbransch, och att följa allmänna råd i detta för folkhälsan allvarliga läge är nödvändigt för trovärdigheten, anser VU.

Några föreningar och enskilda medlemmar har hört av sig till förbundet med synpunkter på besluten. Man anser inte att det är någon skillnad på smittrisken mellan träning och klubbtävling, något som ibland kan vara sant. På samma sätt får man vid en klubbtävling bjuda in andra klubbar, och då behöver det inte vara en skillnad mellan den och en kretstävling. Inte heller behöver det nödvändigtvis vara skillnad i storlek mellan en kretstävling i en storstadsregion och en nationell tävling någon annanstans. Var ska gränsens då gå? VU valde att ta fasta på FHM allmänna råd enligt ovan.

En annan fundering som några haft är undantaget för Rikstävlingar på hemmabana. Anledningen till detta undantag var ”Rikstävlingen för Ungdom med luftpistol”. Tävlingen pågick redan, många hade redan skjutit sina serier och huvuddelen av deltagarna är födda 2005 eller senare. Beslut har inte ännu behövt fattats när det gäller övriga aviserade Rikstävlingar på hemmabana 2021.
En rikstävling arrangeras av förbundet eller på uppdrag av förbundsstyrelse och riktar sig till deltagare från hela Sverige. Rikstävling är inte detsamma som hemmabanetävling, men kan vara en sådan.
Det har också kommit in positiv återkoppling på besluten. Det känns viktigt att ha sina skyttekamrater kvar när pandemin är över. Det jämnar också ut förutsättningarna mellan skyttarna när verksamheten kan återstarta – ju förr, ju bättre.

Som nämnts i beslutet från 2020-12-17 kommer SPSF att pröva beslutet när läget förändras. Ingen vet när verksamheten kan återupptas, men för att underlätta förberedelser kommer tävlingsprogrammet för andra halvåret 2021 att publiceras på hemsidan.