Kurs Säkerhetsbestämmelser civilt skytte SäkB

En inbjudan till ovanstående kurs har skickats ut till kretsarna.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med dessa frågor på regional nivå. Du förväntas utbilda och stötta föreningarna i skjutsäkerhetsfrågor. För ytterligare information, läs nedanstående fil. Förbundet står för kostnader i samband med kursen.