Krönika Skyttet och Miljöbalken

Det är snart femton år sedan Miljöbalken (MB) infördes. Många innehavare av skjutbanor har under åren kunnat konstatera att det ställs ökade krav på verksamheten.

Det är av största vikt att samtliga föreningar känner till vad som gäller på detta område. Förbundets miljökonsult Janne Kjellsson har därför gjort en sammanställning om regler och miljökonsekvenser som avser skjutbanor.

Klicka här för att komma till sammanställningen.