Kritik mot vissa polismyndigheter för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd

Då det under 2013 kommit in ett förhållandevis stort antal anmälningar...

…till JO avseende polisens handläggningstider i ärenden om vapentillstånd har JO granskat detta inom ramen för ett initiativärende.

Beslut fattades 2014-06-18

Mats Stoltz