Komplettering rörande Årsrapporteringsprogrammet

Ni som har köpt nya datorer nyligen...

har säker noterat att årsrapporteringsprogrammet inte trivs tillsammans med 64-bitars Officepaketet. Det här är ingenting som går att lösa med kort varsel. Ni måste därför hitta en dator inom föreningen som har det gamla 32-bitars Officepaketet.