KLARLÄGGANDE

Uttagningen av damlandslaget till Nordiska Mästerskapen har alltid varit en öppen tävling. Landslagsledningen har haft ambitionen att få fler damer att delta i uttagningen. Därför prövade man i år att sända ut inbjudan till samtliga aktiva kvinnliga skyttar. Andemeningen med utskicket är att de damer som anser sig kvalificerade bör ta chansen att delta i uttagningen. Detta borde ha framgått av ett medföljande missiv vilket tyvärr inte blev fallet. Detta har vållat en viss förvirring bland mottagarna vilket beklagas. Mats Stoltz