Inget Pistol-SM vecka 27

Läget har utvecklats sig så att det inte längre finns någon möjlighet att genomföra SM i vare sig Militär Snabbmatch, Fältskjutning eller Precisionsskjutning vecka 27 (30 juni – 5 juli).

Om och när SM-tävlingar i dessa grenar kan genomföras under 2020 återkommer Förbundsstyrelsen till.

Med vänliga hälsningar

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare