Information licensfrågan

Dialogen med RPS avseende hantering av licensärenden fortlöper. Ett möte med representanter för Förbundet och RPS genomfördes igår (21/12). Vidare information kommer att sändas ut med Nyhetsbrev under mellandagarna. (Nyhetsbreven publiceras även på hemsidan).

Med tillönskan om en God Jul

Mats Stoltz