Information kring Coronaviruset

Med anledning av att ett antal människor i landet och i omvärlden drabbats av sjukdomen covid-19, orsakad av viruset SARS-CoV-2 (kallat ”Coronavirus”) vill Svenska Pistolskytteförbundet rikta följande uppmaning till medlemmarna:   

  • Ta del av informationen som finns på Folkhälsomyndigheten hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Tänk på handhygien och att hosta/nysa i armvecket etc (vilket man alltid ska göra för att det inte ska uppstå onödiga virusavbrott i träningen).
  • Håll gärna minst en meters avstånd till varandra, och tänk på att smittspridning är mindre utomhus än inomhus.

 

Om en aktivitet ska genomföras eller inte är upp till arrangören och beror bland annat på de lokala förutsättningarna (att vara ute är bättre än att packa sig som sardiner inne), om många av de tilltänkta deltagarna tillhör riskgrupper och inte vill delta etc. Tänk också på att det inte alltid syns utanpå att en människa tillhör en riskgrupp.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare