Information i blyfrågan

Som tidigare meddelats lämnade Kemikalieinspektionen (KEMI) sin slutrapport avseende ekonomiska styrmedel för bly i ammunition till regeringen den 1 oktober.  I korthet föreslår KEMI skatt på bly i hagelammunition men inte i kulammunition. Däremot föreslår KEMI ånyo obligatorisk användning av ”miljökulfång” för skytte med kulammunition på bana eller i annan organiserad form.

De kontakter Förbundsledningen haft med miljödepartementet på handläggarnivå ger vid handen att frågans vidare behandling är kraftigt försenad och att regeringen kommer att fatta beslut tidigast i månadsskiftet november – december.

Vi återkommer med ytterligare information så snart detta är möjligt.

Mats Stoltz