Handlingsreglerna för föreningsintyg är oförändrade

På förekommen anledning vill förbundsstyrelsen påminna om de handlingsregler för utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens som förbundets föreningar är skyldiga att följa (Skjuthandboken, bilaga 8).

Handlingsregel 4 säger att ”Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar”. Detta innebär att ansluten förening inte får intyga/hänvisa till medlemskap i krets och förbund när det gäller behov av vapen för så kallade ”föreningsegna grenar”. Om sökt vapen inte uppfyller bestämmelserna i Skjuthandboken för någon av SPFS:s grenar får inte intyget innehålla uppgift om anslutning till Svenska Pistolskytteförbundet.

Dessa handlingsregler är förbundets egna, de gäller tills förbundsstyrelse eller förbundsmöte ändrat dem och de påverkas inte av beslut i förvaltningsdomstolar.

Mike WinnerstigStyrelseordförande

Svenska Pistolskytteförbundet