Grattis Sveriges Metallsilhuettförbund

Sveriges Metallsilhuettförbund är är fr.o.m. 2019-01-16 auktoriserat skytteförbund. SPSF framför sina gratulationer.