FRIVILLIGT STÖD TILL SAMHÄLLET

Det har inte undgått någon att vårt samhälle just nu är satt under press av Coronavirusepidemin. Vår egen hälsa hotas, liksom hälsan hos våra nära och kära och hos alla andra i hela världen. Till det ska vi så lägga hotet mot både den lokala ekonomin och mot världsekonomin.

Vi har också en ”desinformationspandemi”, det vill säga alla osanna rykten som sprids, varav en del kommer från främmade makt och är skapade för att försvaga vårt samhälle. De makter som sysslar med detta ser inte styrka, makt, inflytande och välstånd som något som kan växa totalt utan att det enda sättet att bli starkare är att försvaga andra. Var vaksam. Sprid inte rykten och dela inte tveksam information.
Det offentliga samhället har bett civilsamhället om hjälp i krisen, och även vänt sig till de arton frivilliga försvarsorganisationerna. Alla dessa har också sagt sig beredda att hjälpa till, var och en efter sin förmåga och särskilda förutsättningar. Det finns ett antal olika former som detta stöd sker.

 1.  I många kommuner finns så kallade Frivilliga Resursgrupper (FRG). De består av personer från Frivilliga Försvarsorganisationer som i förväg tecknat avtal om att stödja kommunen i händelse av kris. Alla med avtal har gått en kurs på 36 timmar. Huvudansvarig bland organisationerna för FRG är Civilförsvarsförbundet. FRG är idag aktiverade i ett antal kommuner för att förstärka kommunerna med anledning av pandemin.
 2. I en del kommuner som inte har FRG har Röda Korset (en annan frivillig försvarsorganisation) åtagit sig att samordna sig själva, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner och idrottsföreningar under RF.
 3. De frivilliga försvarsorganisationerna har åtagit sig att samordna förfrågningar och fördelning av uppgifter, och har därför upprättat en samordningsfunktion. Försvarsutbildarna håller med infrastrukturen och övriga bemannar den.
 4. Kommuner, regioner och länsstyrelser kommer ibland med direkta förfrågningar till organisationerna, i vårt fall både till kansliet, till kretsar och till föreningarna. Vi kan också få en lokal begäran om att bistå en FRG.
 • Vi ska naturligtvis bidra i den utsträckning vi kan. Några saker att tänka på:
  SPSF har inte några avtal när det gäller FRG.
 •  Om uppdraget innebär att personen anställs av myndigheten (kommunen, regionen, länsstyrelsen) direkt är personen också försäkrad. I de ärenden som hittills förmedlats via förbundskansliet har detta varit fallet.
 •  Är det inte en anställning är försäkringsskyddet sannolikt inte ordnat. SPSF försäkringar gäller inte. Påta er uppgifter med urskiljning.
 •  Förbundet har cirka 28 000 medlemmar. Det är alltid rätt att ta reda på hur de egna medlemmarna har det nu, särskilt de 3 424 som fyllt 70 år och det okända antal som tillhör riskgrupper. Behöver de hjälp att handla? Ring och fråga.
 •  Vill du eller din förening hjälpa till lokalt? Vänd dig till din kommun.
 •  För frågor från kretsar och föreningar, kontakta nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se 08-553 401 61
 •  Tillhör du själv en riskgrupp och behöver hjälp som du inte kan få av släkt, grannar och vänner (klubbkamrater)? Vänd dig till din kommun! Kommunen förmedlar uppdragen till frivilligorganisationerna.
 • Låt oss inte bara fundera på vad vi inte kan göra, utan även på vad vi kan göra!

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare