Förtydligande angående vapenkontroll

Vid förbundsstyrelsemötet den 27 november fattades följande beslut: "Beslöts att förlänga undantaget från krav på vapenkontroll vid standardmedaljgrundande tävling till och med 2022-03-31."