Förslag från EU om förbud mot bly i ammunition

EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) publicerade den 3 februari 2021 ett förslag om förbud mot att inom EU ”placera på marknaden och att använda” ammunition (hagel och kula) samt fiskeredskap som innehåller bly.

När det gäller kulor (och andra projektiler) ska förbudet gälla med en övergångstid om 18 månader för kaliber 5,6 mm och uppåt och 5 år för kalibrar under 5,6 mm. Eventuellt införs ett undantag för skytte där kulorna samlas in. Förbudet föreslås inte gälla för inomhusbanor, inte för det militära försvaret och inte för polis, säkerhetsverksamhet eller tullmyndigheter.
EU kommer att starta en ”public consultation” (allmän remiss) i mars/april. Ytterligare vetenskapliga aspekter och de socioekonomiska konsekvenserna kommer att analyseras senare under 2021 och dessa kommer att remissas under 2022. Enligt ECHA tidslinjal kommer EU-kommissionen och EU-parlamentet att kunna ta beslut under första eller andra kvartalet 2023, om man kommer överens om det.
Pistolskytteförbundet kommer dels att fortsätta engagera sig på EU-nivån genom The World Forum on Shooting Activites (WFSA), dels nationellt både enskilt och i samverkan med de organisationer som vi har intressegemenskap med, för att vi ska kunna fortsätta att bedriva vår verksamhet så obehindrat som möjligt.

ECHA Pressmeddelande Länk

Förslaget från ECHA Länk

Förslaget till reglering, från svenska Kemikalieinspektionen till ECHA. Länk