Förbundsmöte 2020

Datum för Förbundsmöte 2020 är nu fastställt till lördagen den 14 november och kommer att ske via video. Kallelse kommer att gå ut till kretsarna senast 4 veckor innan mötet.