Förbundets svar på Remiss 525-1

Pistolskytteförbundet har besvarat remissen på Polismyndighetens förslag till ny FAP 525-1 om utförande av skjutbana. Förbundet håller inte med om att besiktningskravet behöver omdefinieras och utvidgas. Inte heller anser förbundet att tjänstemän från Polismyndigheten är bäst skickade att besiktiga skjutbanor.