Fler legala skjutvapen ger inte fler vapenmord

Mike Winnerstig, vice styrelseordförande i SPSF, är till vardags forskare med särskilt fokus på USA. Han har skrivit en debattartikel om bl.a. amerikansk vapenlagstiftning som publicerades i DN nyligen. Den gör också vissa jämförelser med svenska förhållanden och kan därför vara intressant för en pistolskytteläsekrets. Observera dock att Mike här inte uttalar sig som representant för SPSF, eftersom Förbundet inte har några åsikter om USA eller dess vapenlagar.

För att komma till DN-debatt och artikeln, klicka här.