Felaktigheter i tävlingsprogrammet

I samband med pågående utvecklingsarbete på hemsidan har synkroniseringen mellan rubriker och innehåll helt eller delvis upphört, vad avser tävlingar. Vi är medvetna om problemet och hoppas att ni har överseende med detta. Hemsideskonstruktören kommer att åtgärda detta så fort som möjligt.