Fastställd resultatlista

Här är den fastställda listan. Prisfördelningen har nu påbörjats.Slutgiltig_resultatlista_RT_2017