FAP 551-3 har nu kommit

Polismyndigheten kommit ut med ändringar av de allmänna råden i FAP 551-3 kapitel 5 om kravet på synnerliga skäl för helautomatiska vapen och enhandsvapen.

De nya råden utgör mer precisa krav på vad som skall uppfyllas. Vidare
att SPSF ännu inte fullt ut har hunnit analysera innebörden av den slutgiltiga
utformningen, men att det i alla fall att föredra framför den oklarhet som
under senare år har rått i flera delar av landet.