EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå

Förbundet har svarat på remissen av betänkandet ”EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå”.

Sammanfattningsvis anser förbundet att inriktningen mot en minimiimplementering är bra, men att en reglering av ”stora” vapenmagasin inte bidrar till ökad säkerhet eller trygghet. Det finns ytterligare några detaljer att ha synpunkter på.

Läs hela svaret här.