EU-kommissionens förslag till skärpningar av vapendirektivet

Som många redan har noterat har EU-kommissionen påskyndat sitt arbete med att föreslå förändringar i vapendirektivet. Man ser det som ett krisläge i skenet av årets avskyvärda terroraktioner, främst i Frankrike (Charlie Hebdo, tåget och nu i helgen). Förslaget presenterades i onsdags den 18/11 och kommer att läggas fram för ministerrådet idag, 20/11. Tydligt är att somliga beklagligtvis ser terrordåden som ett gyllene tillfälle att snabbt och lätt få igenom det man länge velat få igenom. Efter ministerrådet återstår EU-parlamentet, och därefter nationell lagstiftning .

Vad innebär då förslaget? Det är som vanligt när det gäller
EU inte helt glasklart, utan lämnar utrymme för tolkningar. När det gäller oss
i det nationella pistolskyttet ser jag följande orosmoment:

   
Vissa halvautomatiska vapen skall förbjudas. Det gäller sådana som liknar helautomatiska vapen, sådana som är ombyggda från att ha varit helautomatiska, sådana som lätt kan byggas om till att bli helautomatiska och sådana som har ”hög kapacitet” d.v.s. rymmer många patroner. Detta kan avse modena pistoler typ Glock. Var gränsen går för hög kapacitet? Det framgår inte, det skulle kunna vara 5, 6, 10 eller något annat.

 
Förbud mot handel med vapen, vapenkomponenter och ammunition via ”fjärrkommunikationsmedel”. Vissa vapen som används vid terrorbrotten påstås ha satts ihop av delar som lagligt inköpts på nätet. I avlånga och glesbefolkade Sverige, där detaljistledet i mycket slagits ut och transaktionerna ofta sker mellan importör och slutkund blir det naturligtvis ett problem om affären måste göras genom besök i butiken.

 
Förbättrad kommunikation inom EU låter bra. Förslaget innebär dock att det svenska vapenregistret kommer att vara åtkomligt i alla EU-länder enligt de regler som gäller i dessa länder.

   
Läkarundersökningar vid licensiering, inklusive förnyelse. En omfattande byråkrati för och en inte oväsentlig kostnad och tidsåtgång blir följden.

För andra organisationer innebär det andra, och eventuellt ännu större problem.  En långtgående och mer tveksam tolkning är om det införs krav på max 5 års giltighet på alla licenser (enligt EU:s baskrav är det inget problem, eftersom nästan alla jaktvapen är licensfria och bara kräver att innehavet anmäls). Samlarnas ”fridlysning” upphävs. Etc.

Det är ingen tvekan om att det råder förvirring. Från EU-parlamentets S-grupps Facebooksida i morse: ”We won’t let terror win! This is why we strongly support the Commission’s proposals to strengthen control of firearms across the EU, including a total ban of semi-automatic weapons for individuals, tighter rules to stop online sales and common EU rules on marking and authorizing firearms. These are effective measures members states should implement right away.” Där skriver man alltså att man stödjer ett totalförbud mot halvautomatiska(!) vapen. är detta en felskrivning? De svenska socialdemokraterna har i alla fall tidigare haft en annan linje i frågan.

Vad görs? Vi har (efter samråd med SvSF) sänt ett budskap med våra samlade synpunkter på förslagen som förhoppningsvis når inrikesministern innan dagens ministerrådsmöte. Vi är också i kontakt med de politiskt ansvariga för dessa frågor inom regeringskansliet. Vi har också samverkat inom Svenskt Forum
för Jakt- Skytte och Vapenfrågor. Europeiska jakt- och skytteorganisationer, t ex World Forum on Shooting Activities (WFSA, där SPSF är medlem) har redan agerat kraftfullt och kommer att fortsätta sitt viktiga lobbyarbete i Bryssel. Därutöver kommer vi från Förbundets sida att aktivt arbeta gentemot riksdag och regering i dessa frågor. Som vanligt är det dock alltid bra om man som enskild medlem i en av Förbundets föreningar tar kontakt med ”sin riksdagsledamot” och påtalar problemen med EU-förslagen Riksdagsledamöter och andra är påtagligt känsliga för vanliga väljares uppfattningar, om de är många och om budskapet är ungefärligen detsamma. Vi återkommer i dessa frågor i närtid.

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare