ENATUREN Inställd

INSTÄLLT

Årets ENATUR den 14 mars (vår nationella poängfältskjutning med pistol och revolver) är inställd på grund av en kombination av de senaste två snöstormarna och av för få föranmälda starter.

Tävlingsledningen

Pk Ena

PS

Inbetalda startavgifter återbetalas till respektive förening