E-posten fungerar igen

E-post adresserna till kanslipersonalen skall nu fungera igen. (förnamn.efternamn@pistolskytteforbundet.se)

Under bytet av e-postserver så har emellertid brev gått förlorade. Ni som har skickat någonting viktigt fr.o.m. den 25 november t.o.m. den 2 december uppmanas därför att skicka detta igen.  (Nu fungerar även kansliadressen)