Driftstörningar i våra IT-system senaste veckan

Natten mellan 22 och 23 april utsattes förbundets IT-leverantör för en dataattack. Man agerade snabbt och stängde ner samtliga tjänser för att begränsa skadorna. Det har varit och är fortfarande, ett omfattande arbete att verifiera data för att på ett säkert sätt kunna återstarta tjänsterna.

Sedan igår, tisdag 3 maj kl 15.30, har kansliet återigen tillgång till epost via ordinarie adresser. Epost som kommit mellan 23 april och 3 maj 15.30 har däremot ännu inte kommit fram.

Som ni ser är nu också hemsidan uppe, om än med viss tröghet. Däremot pågår arbetet fortfarande när det gäller MAP. Ni behöver därför inte felanmäla att ni inte kommer åt den tjänsten. Vi kommer att meddela här när den återigen fungerar.

Driftstörningen har negativt påverkat förbundets verksamhet på alla nivåer, vilket är beklagligt. Leverantören, leverantörens anlitade experter samt förbundets anlitade experter arbetar dock för fullt för att få full funktionalitet så fort som möjligt – dock utan att tumma på säkerheten. Naturligtvis kommer alla parter också i efterhand att så långt som möjligt klarlägga exakt vad som hänt.

 

Nils-Anders Ekberg

generalsekreterare