Driftsstörning

Torsdagen den 19 mars ca kl 1800 kommer hemsidan att stängas ned tillfälligt p.g.a. flytt av server vid Webhotellet. Driftsstoppet beräknas pågå ungefär 30 minuter.