Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län, Östergötlands län mfl

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland, Östergötland mfl fattat beslut om skärpta allmänna råd. Se länk