Årsrapportering OBS! Förtydligande

Filerna måste beställas direkt från Förbundet. Det går inte att ladda ner dem från Chinbo Data...läs vidare nedan.

Kontakta Teresa Enström som därefter förmedlar en krypterad fil samt anvisningar till er.