Angående resultaten för Rikstävlingarna.

Var vänlig och behåll skjutkorten för Hemortens tävlingar och invänta mer information här på hemsidan.

Vi kommer troligen att förlänga tiden för inlämningen av skjutkorten för att föreningen ska hinna registrera resultaten i MAP innan korten sänds till kansliet.