Angående Pistolskyttekortet

Den i NP3/12 nämnda överenskommelsen trädde i kraft den 1/9 2012.

Förbundet kommer inte att byta ut alla pistolskyttekort som utfärdats före detta datum. Dessa gäller således fortfarande som bevis för genomgången grundutbildning i båda förbunden.

Mats Stoltz