Ang frågor på MAP

Det är just nu ett mycket hårt tryck på mailen och telefonen. Svaren besvaras i turordning så fort det bara går.

Det kommer en ”vanliga frågor och svar” om programmet snart.