Agående utredningen ”Skärpningar i vapenlagstiftningen”

Den 1 november var Förbundet, i likhet med övriga berörda organisationer, kallade till en hearing med anledning av rubricerad utredning.

Med anledning av vad som framkom vid denna hearing har de fyra skytteorganisationerna sammanfattat sina synpunkter i en skrivelse till utredningens sekreterare. Det kan konstateras att full enighet i denna fråga råder skytteorganisationrna emellan.. Utredningen kommer nu att fullfölja sitt uppdrag som skall redovisas senast dn 31 januari 2013.

Mats Stoltz

Klicka här för att komma till sidan med filen.