Adresser till föreningar etc

På förekommen anledning går vi ut med information om föreningarnas adresser m.m. på hemsidan.

Efter ett flertal förfrågningar/påpekanden rörande adresser och länkar till föreningar så vill vi komma med följande förtydligande.  I tävlingsprogrammet finns det som flera säkert har noterat möjlighet att se vilken förening som arrangerar en specifik tävling. Föreningens hemvist kommer från den postadress som finns i den centrala databasen.

Detta kan resultera i en del konstigheter speciellt i storstadsregionerna där postadressen kan skilja sig avsevärt från den adress som föreningen verkligen är aktiv på.

Vi kommer att gå ut med en förfrågan i januari/februari nästa år där föreningarna får ta ställning till om de vill publiceras på den nya hemsidan med uppgifter utöver föreningsnamn.

Om så är fallet så kommer föreningen få ta ställning till ett antal uppgifter som man kan välja att publicera.

Exempel på några av dessa uppgifter är kontaktperson och hemvist.