Miljöakuten

Det blir mer och mer vanligt att föreningarna ställs inför miljörelaterade problem (buller, bly förelägganden etc.). För att hjälpa föreningarna har Förbundet (tillsammans med de andra tre skytteorganisationerna) anlitat Melker Skoglund som miljökonsult.

I Melkers uppgifter ingår att bistå föreningarna via e-post eller telefon med enklare rådgivning. Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation bekostas denna av föreningen.

Kontakta Melker direkt så fort som möjligt om ni råkar ut för miljörelaterade problem. Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa problemet.

Du når Melker via e-post mskoglund.miljokonsult@gmail.com, telefon 070-225 48 02.