Miljöakuten

Janne Kjelsson

Miljökonsult

Det blir mer och mer vanligt att föreningarna ställs inför miljörelaterade problem (buller, bly förelägganden etc.). För att hjälpa föreningarna har Förbundet (tillsammans med de andra tre skytteorganisationerna) anlitat Janne Kjellsson som miljökonsult.

I Jannes uppgifter ingår att bistå föreningarna via e-post eller telefon med enklare rådgivning. Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation bekostas denna av föreningen.

Kontakta Janne direkt så fort som möjligt om ni råkar ut för miljörelaterade problem. Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa problemet.

Du når Janne via e-post janne.kjellsson@miljojakt.se, telefon 0706-51 81 66 eller se hans egna hemsida.