Kontakt

Här hittar Du information för funktionärer, medlemmar, hur man når kansliet etc.

Kansli

Nils-Anders Ekberg

Generalsekreterare

Bo Walger

Biträdande generalsekreterare

Ansvarar för uppdatering av hemsidan. Sammanställer tävlingsprogrammet, ledamot av regelkommittén, handlägger FMI och mycket mer.

Tessi Lindberg

Kansliföreståndare

Tessi är ett välkänt ansikte för många och har funnits med på kansliet sedan 1994. Tessi sköter den löpande ekonomin. Om Du har frågor om pistolskyttekort, prenumeration eller årsrapporering skall du vända Dig till Tessi.

Yvonne Ericsson

Kansliassistent