Vanliga frågor

Varför kommer inte mitt pistolskyttekort?

Fråga:

Jag har fortfarande inte fått mitt pistolskyttekort fast jag skrev provet för 5 veckor sedan.

Svar:

Inkomna beställningar behandlas normalt av kansliet inom en vecka. Om du inte fått ditt kort (via din förening) beror det på en av följande fyra orsaker: 1: Uppgift om ditt godkända prov har inte kommit in till kansliet. 2: Betalning har inte inkommit på förbundets konto. 3: Föreningens ansvariga för MAP har inte lagt in de nya medlemmarna i systemet. 4: Korten har sänts till föreningens adress, men ännu inte hittat fram till dig. Som provtagare skall du fråga din kursledare eller föreningsstyrelsen om du väntat orimligt länge (1 månad eller mer).

Jag får inte Nationellt Pistolskytte längre

Fråga:

Jag har anmält att jag flyttat, men nu har medlems tidningen Nationellt Pistolskytte  slutat att komma.

Svar:

Du måste anmäla din adressändring till din huvudförening. Föreningen uppdaterar medlemsregistret i MAP (medlemsadministrativt program) vars adressregister ligger till grund för utskicket av Nationellt Pistolskytte. Har din förening fel adress kommer tidningen att skickas till fel adress.

Beräkningsmetod för Standardmedaljer

Fråga:

Vid precionsskjutning finns det två sätt att beräkna standardmedaljer på. Vilken skall man välja?

Svar:

Man väljer den beräkningsmetod som gynnar skyttarna.

Nytt pistolskyttekort

Fråga:

Jag har tappat bort mitt Pistolskyttekort. Hur får jag ett nytt?

Svar:

Kontakta kansli@pistolskytteforbundet.se och ange personnummer samt namn och adress så skickar vi ett nytt.

Krav för målskjutningslicens

Fråga:

Vad krävs för att få licens på en pistol för målskjutning?

Svar:

Vapenförorningens krav: Sökanden skall ha fyllt 18 år, uppfyllt fodringarna för SPSF Guldmärke (eller annan organisations krav, om denna organisation skall intyga), varit aktiv de senaste sex månaderna i en till SPSF ansluten förening (om det är SPSF verksamhet som avses), vara lämplig (vandelsprövning) och av polisen bedöms ha behov av vapnet. Intyg om aktivitet kan ges av till SPSF (eller annan aktuell organisation) ansluten förening.

Polismyndigheten har fastställt vad som krävs för att sökanden ska anses ha behov. Det baseras på skyttets skytteaktivitet och har beskrivits i allmänna råd från Polismyndigheten. (FAP 551-3).

Förnyelse av licens 4-veckors regeln

Fråga:

Jag har ansökt om förnyat tillstånd att inneha en pistol. Polisen avvisar ansökan med motivet att den inkommit mindre än 4 veckor innan det gamla licensen gick ut? Kan de göra så?

Svar:

Det är vanligt att polisen gör så. Om detta har författningsstöd har vad vi vet inte prövats. Förfaringssättet är tvärt emot vad lagstiftaren ville åstadkomma, och SPSF anser det legalt tveksamt och moraliskt olämpligt.

Påminnelse om tidsbegränsad licens

Fråga:

Jag har uppmärksammat att en av mina tidsbegränsade licenser gått ut, och jag har inte blivit påmind. Är inte polisen skyldig att påminna?

Svar:

Nej, men det är ett ”allmänt råd” att underrätta licensinnehavaren i god tid. Ansvaret ligger på licensinnehavaren.

Advokathjälp

Fråga:

Jag är inblandat i ett ärende som skall behandlas i domstol. Har förbundet tips om någon bra advokat?

Svar:

Advokater är ganska lokala av sig, och dessutom specialiserade. Vi använder själva med framgång https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Hur-hittar-jag-en-advokat/ För mål i förvaltningsrätten, sök på verksamhetsinriktning ”förvaltningsrätt”, för brottmål (tingsrätten) söker man på den inriktningen etc.

Föreningsintyg

Fråga:

Kan en förening vägra att utfärda ett föreningsintyg?

Svar:

Ja, men de ska på begäran motivera varför.

Vem ska rapporteras som aktiv i MAP

Fråga:

Vilka medlemmar ska man rapportera som aktiva i MAP?

Svar:

Ni ska rapportera skyttar som har avlossat minst 1 skott och/eller innehar vapenlicens för enhandsvapen för målskjutning.