Vapenlagstiftning

Vapenlagstiftning

Namn Typ Storlek
SPSF_svar_pa_Ds2018_1_slutlig pdf 0.15 MB
Ny_e_tjanst_for_vapenlicens pdf 0.37 MB
SPSF svar på Remiss FAP 525-1 pdf 0.17 MB
RPSFS_2009_13_FAP_551-3 pdf 0.18 MB
SPSF_Riktlinjer_avseende_ny_FAP_och_Foreningsintyg pdf 0.33 MB
Vapenlag (1996_67) pdf 0.07 MB
Vapenförordning pdf 0.77 MB
RPSFS 2005_4 FAP 556-2 — Rikspolisstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen m.m. pdf 0.12 MB
PMFS 2016_4 FAP 551-3 — Rikspolistyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen. pdf 0.22 MB
Handladdning — PM från MSB som beskriver bestämmelser för handladdning samt förvaring av tändhattar och krut. pdf 0.17 MB

Utredningar

Namn Typ Storlek
SPSF svar på Ds 2019_14 pdf 0.10 MB
Vapendelar mm ds 2018_30 pdf 0.07 MB
SPSF svar på Ds2018_1_slutlig pdf 0.15 MB
tillstandsprovning-av-vapendelar-mm-ds-2018-30 pdf 0.60 MB
SPSF_svar_pa_Ds2018_1_slutlig pdf 0.15 MB
Genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv-ds-20181 pdf 3.34 MB
Yttrande rörande Ds 2010_6 pdf 0.55 MB
Vissa frågor om vapenlagen Ds 2010_6 pdf 0.98 MB
Yttrande 2009_1658 — SPSF och SvSF remissvar rörande 2009:1658. pdf 0.22 MB
Yttrande avseende 2009-11460 — SPSF och SvSF remissvar rörande 2009-11460. pdf 0.62 MB
Yttrande rörande Ds 2009_22 pdf 0.16 MB
Utredning om synnerliga skäl — Dåvarande Förbundsjuristen Claes Linders utredning. pdf 0.58 MB
Viktig information om förvaring av skjutvapen SS 3492 pdf 0.02 MB
Remissvar SOU 2013_7 Skärpningar i vapenlagstiftningen pdf 2.31 MB
Skrivelse från polismyndigheten i Västra Götaland — Skrivelse angående handläggningstiderna inom Västra Götaland. pdf 0.30 MB
Studie avseende förvaring och stöld av skjutvapen i Sverige — Fil.Dr Erik Lakomaas forskningsprojekt avseend förvaring och stöld av skjutvapen i Sverige. pdf 0.48 MB
Uppdrag att utreda vissa frågor rörande vapenlagstiftningen pdf 0.07 MB
Regeringens Proposition 2013_14_226 — Skärpningar i vapenlagstiftningen. pdf 0.79 MB
Remiss FAP 551-3 Kapitel 5 pdf 0.05 MB
Remissvar rörande FAP 551-3 kapitel 5 SPSF och SWSF tillägg — Remissvar FAP 551-3 (SPSF och SWSF tillägg). pdf 0.28 MB
Kritik mot vissa polismyndigheter för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd — JO:s beslut i initiativärende rörande handläggningstider. pdf 1.05 MB
Lagrådsremiss Förslag till skärpningar i vapenlagstiftningen pdf 0.48 MB
Missiv 2009-11460 — Missiv till förslag till föreskrifter om förvaring av explosiva varor, med konsekvensutredning. pdf 0.13 MB
Motiv till förändringar — Motiv till förändringar av föreskrifter och allmänna råd för förvaring av explosiva varor. pdf 0.03 MB
Handladdning — MSB:s svar på fråga om handladdning från "Svenskt Forum för jakt, skytte & vapenfrågor". Av svaret framgår bl.a. att utbildning av klubbmedlemmar inte är tillståndspliktig förutsatt att deltagarna innehar vapenlicens och att ingen överlåtelse av den ammunition som tillverkas sker. pdf 0.52 MB
Hearing 2012-11-01 — Skyttorganisationrnas gemensamma åsikter i samband med hearingen. pdf 0.03 MB
Hemställan SS 3492 — Hemställan om undantag från förvaring enligt SS 3492. pdf 0.20 MB
Konsekvensutredning 2009_1658 — Konsekvensutredning avseende förslag till MSB:s föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. pdf 0.04 MB
Konsekvensutredning 2009-11460 — Konsekvensanalys till förslag till justerade föreskrifter om förvaring av explosiva varor. pdf 0.03 MB
EU Direktiv 2008_43_EG — Identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk. pdf 0.05 MB
EU-kommissionen och vapendirektivet pdf 0.23 MB
Förslag till allmänna råd — Förslag till MSB:s allmänna råd om förvaring av explosiva varor. pdf 0.17 MB
Förslag till föreskrifter 2009-11460 pdf 0.09 MB
Gemensamt remissvar rörande FAP 551-3 kapitel 5 — Gemensamt remissvar FAP 551-3 Kapitel 5 (SPSF, SvSF m.fl.) pdf 0.05 MB
Gemensamt uttalande om EU kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet pdf 0.13 MB
Betänkande Ds 2009_22 Genomförande av FN_s vapenprotokoll m.m. pdf 1.46 MB
Det nya föreningsintyget pdf 0.12 MB
Direktiv 2012_19 — Kommittédirektiv till utredningen Skärpningar i vapenlagstiftningen. pdf 0.06 MB
Angående avskaffande av begreppet _synnerliga skäl_ i Vapenlagen — Gemensam skrivelse från SPSF, SSSF och IPSC Sverige. pdf 1.08 MB
Beslut Kammarrätten i Sundsvall — Upphävande av Förvaltningsrätten i Luleås beslut, 2013-09-23, om skrotning av vapen. pdf 0.48 MB
Betänkande av utredningen Skärpningar Vapenlagstiftningen pdf 1.30 MB