Kretsadministration

Namn Typ Storlek
Blankett för sammanställning av nationella tävlingar inom krets pdf 0.07 MB
Instruktion för Sammanställning av nationella tävlingar inom pistolskyttekrets pdf 0.23 MB
Motionsmall pdf 0.03 MB
Ansokan_om_fortjanstmedalj pdf 0.05 MB
Bilaga 1 — Beskriver hur man bildar förening. pdf 0.04 MB
Bilaga 2 — Beskriver rutinerna för motioner till Förbundsmötet. pdf 0.01 MB
Bilaga 3 — Beskriver rutinerna för inbjudningar, gravyrlistor, annonsering i NP etc i samband med Förbundets mästerskapstävlingar. pdf 0.02 MB
Grundhandling — eskriver kretssekreterarnas roll samt deras samspel med Förbundskansliet. pdf 0.02 MB
Missiv och innehållsförteckning — Riktlinjer och bestämmelser avseende pistolskyttekretsarnas administrativa roll. Innehållsföreteckning som beskriver vilka bilagor som ingår. pdf 0.01 MB
Underbilaga 1_1 — Ansökningsblankett för ny förening. Skickas till kretsen. pdf 0.02 MB
Underbilaga 1_1b — Lista över aktiva skyttar. pdf 0.03 MB
Underbilaga 1_2 — Normalstadgar för förening. pdf 0.04 MB
Underbilaga 1_2b — Kommentarer till Normalstadgar för Pistolskytteförening. pdf 0.05 MB
Underbilaga 1_3 — Exempel på brev från krets till ny förening. pdf 0.01 MB
Underbilaga 1_4 — Skickas av förening som önskar utträda, ur Förbundet, till egen krets. pdf 0.01 MB
Underbilaga 1_5 — Skickas till egen krets vid ansökan om namnbyte på förening. pdf 0.01 MB
Underbilaga 1_6 — Bestämmelser för godkännande av föreningsstadgar och ändringar i desamma. pdf 0.02 MB
Bilaga 1 vandelsprövning pdf 0.13 MB