Årsrapportering

Årsrapporteringen sker i MAP (medlemsadministrativt program). http://map.pistolskytteforbundet.se.

OBS! Se till att ni uppdaterar era webläsare för att säkerställa att full funktionalitet i MAP.

Namn Typ Storlek
Lathund MAP pdf 0.51 MB