Köpings Bf:s Pistolskytteklubb

Tillhör krets Västmanlands Pistolskyttekrets