Hallstahammars Pistolskytteklubb

Tillhör krets Västmanlands Pistolskyttekrets